Správa zo študijnej návštevy v Radneve (Radnevo, 28. – 29. 10. 1988)

Turček, K.