Prečo je potrebné zmeniť zákon o súdom nariadených liečeniach

Okruhlica, Ľ. – Alexanderčíková, Z. – Slezáková, S. – Olejárová, V.

Cielom štúdie bolo poukázať na narastajúcu záťaž, ktorú robí zle fungujúci právny inštitút súdom nariadených ochranných protialkoholických a protitoxikomanických liečení v zdravotníckej praxi. Metodika: Na ilustráciu sme použili deskriptívnu analýzu súdom nariadených liečení v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave v roku 2009 a spracovali sme aj trend nariaďovaných a zrušených liečení v tejto inštitúcii za 12 rokov od roku 1998 do konca roku 2009. Výsledky: V termíne sa na liečbu dostavilo 56 % odsúdených, 37 % sa na liečbu po nariadení nedostavilo, ostatní prišli neskôr. Za 12 rokov bolo z 1484 súdom nariadených liečení zrušených 591. Nožnice sa otvárajú. Závery: Vzhľadom na to, že inštitút ochranných protialkoholických a protitoxikomanických liečení v ich terajšej legislatívnej podobe zle funguje a je obsolentným v rámci Európskej únie, navrhujeme ho novelou Trestného zákona zrušiť a nahradiť alternatívou k potrestaniu.

Kľúčové slová: súdom nariadené liečenia – povinné liečenia – závislosť od alkoholu – závislosť od drog