Vzťahová väzba u ľudí závislých od psychoaktívnych látok – prehľad výskumných zistení

Wolt, R.

Bezpečná vzťahová väzba je dôležitým indikátorom pre emocionálnu reguláciu a zdravého fungovania v interpersonálnych vzťahoch v súlade s vlastným sebaobrazom. Neistá vzťahová väzba môže viesť k vyhľadávaniu psychoaktívnych látok ako zvládacích mechanizmov. Článok prináša prehľad výskumných zistení v oblasti vzťahovej väzby u ľudi závislých od psychoaktívnych látok a poukazuje tiež na možnosť posunu vzťahovej väzby na kontinuu od neistej k bezpečnej v procese psychoterapie, ktorá je súčasťou špecializovanej liečby pacientov závislých od psychoaktívnych látok.

Kľúčové slová: vzťahová väzba – štýly vzťahovej väzby – vzťahová väzba u závislých – psychoterapeutický proces