Posudzovanie ovplyvnenia účastníkov cestnej premávky cudzorodými látkami

Šidlo, J. – Bauer, M. – Bauerová, J.

Neustále narastajúci počet motorových vozidiel, prejavujúci sa hustnúcou premávkou, starnúca populácia a zvyšujúca sa psychická záťaž dnešného človeka – to sú niektoré faktory, ktoré negatívne vplývajú na bezpečnosť v premávke. Potreba psychickej pohody je stále akútnejšia najmä u vodičov motorových vozidiel – túto si niekedy navodzujú rôznym spôsobom. Okrem liečiv, ktoré si často ordinujú neodborne sami, sa v praxi stretávame s alkoholom, drogami a inými xenobiotikami, najmä pri dopravných nehodách. Dokazovanie týchto látok je síce možné, no často ekonomicky náročné. Posudzovanie ich vplyvu je odborne náročné a to najmä vtedy, ak ide o súčasné pôsobenie viacerých látok. Dlhoročné výskumy preukázali, že pri smrteľných dopravných nehodách bola väčšina účastníkov nehody pod vplyvom nejakej cudzorodej látky. Autori príspevku v krátkosti rozoberajú predmetnú problematiku a možnosti súvisiace s jej riešením.

Kľúčové slová: alkohol – bezpečnosť cestnej premávky – liečivá – ovplyvnenie pri riadení – toxikologicko-chemické vyšetrenie – xenobiotiká