Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Volume 56, Year 2022, Issue 3-4

Jozefiaková, B. – Kaščáková, N. – Hašto, J. – Dušeková, I. – Šalingová, Z. – Plichtová, M. et al.
p. 121 – 141
Wolt, R. – Majtényiová, K. – Jurišová, E.
p. 143 – 162
Patarák, M. – Grohol, M.
p. 163 – 172