Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 42, Rok 2007, Číslo 4

Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 193 – 194
Okruhlica, Ľ. – Holčíková, S. – Slezáková, S. – Majdová, M.
s. 219 – 226
Guensberger, E.
s. 243 – 253