ODBORNÉ PODUJATIA – Archív


ODBORNÉ PODUJATIA – Aktuálne

 

POZVÁNKA NA ODBORNÉ PODUJATIE

 

Dni profesora Vladimíra Novotného v Bojniciach (11. bojnická AT konferencia)

11. – 13. 10. 2019, Bojnice

 

ORGANIZÁTOR: Sekcia drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti SLS
MIESTO KONANIA: Hotel pod zámkom, Bojnice
HLAVNÁ TÉMA:  Lož v adiktológii
 
NOVÉ: definitívny PROGRAM konferencie
 
DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
1. 7. 2019 – spustenie online nahrávania abstraktov
31. 8. 2019 – konečný termín pre nahlásenie aktívnej účasti a nahratia abstraktov
15. 9. 2019 – konečný termín pre nahlásenie pasívnej účasti a zaplatenie registračného poplatku prevodom
 
REGISTRÁCIA:
Prostredníctvom Kongresového oddelenia Slovenskej lekárskej spoločnosti. Registrácia je platná až po uhradení registračného poplatku (kvôli poplatkom pri prevodoch môžu účastníci zo zahraničia hradiť nižší poplatok priamo na mieste v hotovosti). Registračný formulár si stiahnite cez tento LINK a vyplnený ho odošlite e-mailom alebo poštou na adresu:
Antónia Gulišová
Slovenská lekárska spoločnosť (Kongresové oddelenie)
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Registračný poplatok:
   do 15. 9. 2019 (vrátane)   po 15. 9. 2019 a na mieste 
  členovia sekcie DZ SPsS a študenti   30 € 50 €
  nečlenovia sekcie DZ SPsS  50 € 70 €
Aktívny účastník ako prvý autor (nefiremnej) prednášky / posteru: 50 % redukcia z registračného poplatku.
Bankové spojenie pre úhradu registračného poplatku:
číslo účtu: 4532012 / 0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012                    BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol: 1912114431                                  Poznámka: uveďte svoje Priezvisko a Meno
 
ABSTRAKTY:
Nahrávanie abstraktov prebieha v termíne od 1. 7. do 31. 8. 2019 prostredníctvom online formulára cez tento LINK.
 
UBYTOVANIE:
Ubytovanie si vybavujú účastníci individuálne na adresu recepcie hotela: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (heslo: ATKONF2019).
 
STRAVA:
V registračnom formulári B je potrebné zakrúžkovať obedy a večere (spolu 45 eur), občerstvenie počas prestávok nie je potrebné hradiť.
 
ZAUJÍMAVOSTI:
1) Sekcia drogových závislostí pripraví Okrúhly stôl na aktuálne témy v poskytovaní adiktologických služieb.
2) Sekcia drogových závislostí podporí prvého autora najlepšej pôvodnej práce (poster alebo prednášku) grantom, prednosť v oceňovaní budú mať autori v špecializačnej príprave a mladí psychiatri do 35 rokov, podľa potreby podporíme aj publikáciu v ADZ(PO).
 
KONTAKT:
hlavný koordinátor: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
za kongresové oddelenie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tešíme sa na Vašu účasť!
za programový a organizačný výbor MUDr. Miroslav Grohol
predseda Sekcie drogových závislostí SPsS SLS