ADZ(PO) - Redakčná rada

 

Vedúci redaktor: MUDr. Michal Patarák, PhD.

 

Členovia redakčnej rady:

MUDr. Miroslav Grohol (Bardejov)

prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (Bratislava)

PhDr. Zuzana Kamendy, PhD. (Bratislava)

MUDr. Mária Martinove, PhD. (Predná Hora)

MUDr. Mária Martinove ml. (Predná Hora)

prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. (Praha)

MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. (Banská Bystrica)

MUDr. Karel Nešpor, CSc. (Praha)

MUDr. Michal Patarák, PhD. (Banská Bystrica)

MUDr. Werner Scholz (Bratislava)

doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc. MPH (Bratislava)

prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (Brno)

doc. MUDr. Karol Turček, CSc. (Nitra)

MUDr. Michal Turček, PhD. (Bratislava)

MUDr. Eduard Višňovský (Nitra)

 

Predchádzajúci vedúci redaktori:

MUDr. M. Turček, PhD. (2013 - 2018)

prof. MUDr. V. Novotný, CSc. (2005 - 2012)

doc. MUDr. E. Kolibáš, CSc. (1990 - 2004)

MUDr. T. Miššík, CSc. (1970 - 1990)

MUDr. M. Turček (1968 - 1970)

MUDr. I. Hronová (1965 - 1967)