Trazodón a liečba závislostí

Novotný, V.

V prehľadnej práci sa informuje o vlastnostiach trazodonu. Podáva sa prehľad zatiaľ publikovaných prác o použití trazodónu u drogovo a alkoholovo závislých. Prezentujú sa aj práce o liečbe porúch spánku trazodonom u závislých pacientov.

Kľúčové slová: trazodón – vlastnosti – závislosti – abstinenčný syndróm – insomnia