Komplikovaná ebrieta u pacientky s organickým poškodením mozgu

Janík, P.

V článku sa prezentuje kazuistika pacientky s komplikovanou ebrietou a prekonanou traumou hlavy v minulosti. Jej stav pri prijatí imponoval ako psychotický a bol spojený s paranoidnými, megalomanickými a erotomanickými témami v myslení, verbálnou a hroziacou brachiálnou agresivitou, ktoré boli cudzie premorbídnej osobnosti pacientky a odozneli v priebehu niekoľkých hodín bez výskytu amnézie.

Kľúčové slová: komplikovaná ebrieta – trauma hlavy – organické poškodenie