Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 42, Rok 2007, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Novotný, V.
s. 1 – 2
Matejovská, I.
s. 25 – 36
Shahpesandy, H. – Pristášová, J. – Janíková, Z. – Mojžišová, R. – Kasanická, V. – Šupalová, O.
s. 37 – 50
Turček, M.
s. 51 – 58
Okruhlica, Ľ. – Stowasserová, N.
s. 59 – 63