Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 41, Rok 2006, Číslo 5

Mravčík, V. – Kiššová, L.
s. 259 – 272
Štálniková, E. – Gurská, Z. – Frankovič, L.
s. 293 – 298
Rubeš, J.
s. 299 – 307
Novotný, V.
s. 308 – 309