Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 41, Rok 2006, Číslo 3

Kouření – drogová závislost?    Pôvodné práce
Pichrt, J.
s. 145 – 152
Martinove, M.
s. 153 – 160
Višňovský, E.
s. 161 – 166
Okruhlica, Ľ. – Šteliar, I.
s. 167 – 175
Ochaba, R. – Rovný, I. – Bielik, I. – Baška, T. – Kavcová, E.
s. 177 – 189