Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 41, Rok 2006, Číslo 2

Úvodník    Úvodník
Turček, K.
s. 65 – 66
Okruhlica, Ľ. – Bušová, Z.
s. 67 – 75
André, I. – Novotný, V. – Cook, J.
s. 77 – 83
Gemza, E.
s. 97 – 104
Farmakoterapie závislosti na alkoholu    Príspevky z praxe
Pokora, J. – Mošťák, P.
s. 105 – 118
Novotný, I.
s. 119 – 124