Závislost na metamfetaminu s počátkem ve středním věku: kazuistika

Tibenská, A. – Martínek, C. – Hosák, L.

Metamfetamin (pervitin) je v České republice jednou z nejvíce zneužívaných nealkoholových návykových látek. Ústavní léčba závislosti na metamfetaminu probíhá mimo jiné v Léčebně návykových nemocí Nechanice. V poslední době zde byl zaznamenán zvýšený výskyt nemocných, u kterých se závislost na metamfetaminu rozvinula až ve středním věku. Na základě kazuistického zpracování jednoho případu poukazujeme na některé obecné jevy, týkající se uvedené věkové skupiny – dostatečný náhled a motivace k léčbě, potíže ve vztahu k terapeutovi, nížší schopnost přijetí názoru spolupacientů, jiný okruh významných témat v rámci psychoterapie, odlišnosti v organizaci následného doléčování a sexuální aspekty závislosti.

Klíčová slova: metamfetamin – závislost – střední věk – kazuistika – specifický přístup