Model integrovanej ambulantnej liečby pacientov s duálnou diagnózou

Cook, J.