Redukčný prístup v liečbe závislosti od alkoholu

Grohol, M.

V práci je predstavený redukčný prístup (angl. reduced-risk drinking) ako valídny primárny cieľ liečby závislosti od alkoholu. Pre pacientov odmietajúcich či zlyhávajúcich v abstinencii môže predstavovať reálnejší cieľ zameraný nie na kontrolu symptómov závislosti samotnej, ale na redukciu škôd a zvýšenie adherencie k liečbe. Vo vzťahu k abstinencii ide skôr o cieľ adjuvantný a súčasne intermediárny, než o vzájomne sa vylučujúci. Redukcia spotreby má pri ochoreniach s exponenciálnou závislosťou rizika od dávky (cirhóza, pankreatitída, úrazy) o to väčší efekt, o čo je vyššia priemerne konzumovaná dávka alkoholu. Vhodná je preto zvlášť u pacientov s vysoko rizikovou spotrebou (muži nad 60 gramov, ženy nad 40 gramov etanolu denne).

Kľúčové slová: alkohol – závislosť – redukcia pitia