Radikální a paliativní léčba v adiktologii

Pokora, J. – Chadima, Z.

Cílem dobrovolné protialkoholní léčby je trvalá a důsledná abstinence. Bohužel skoro polovina pacientů, kteří podstoupí léčbu, nejsou schopni požadavek trvalé a důslední abstinence splnit a dříve nebo později abstinenci poruší a dojde u nich k rozvoji excesivního pití. Pro ty pacienty, kteří nejsou schopni nebo ochotni akceptovat požadavek trvalé a důsledné abstinence, jsme vyvinuli léčebný systém, který nazýváme „rehabilitačně-ostřízlivovací program“. Od této klientely neočekáváme dlouhodobou abstinenci od alkoholu. Cílem programu je minimalizace zdravotních rizik a zlepšení fungování v sociální oblasti. Tento program je analogický programu „harm reduction“ u drogově závislých. Rehabilitačně-ostřízlivovací program pomáhá nejen našim pacientům, ale je užitečný i pro celou společnost, protože redukuje spotřebu zdravotní péče, zlepšuje sociální adaptaci v rodině i v zaměstnání a příznivě ovlivňuje výskyt sociálně-patologických jevů jako nezaměstnanost, kriminalita nebo bezdomovectví.

Klíčová slova: protialkoholní léčba – radikální léčba – paliativní přístup – harm reduction