Primár MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. – šesťdesiatročný

Kolibáš, E.