Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 40, Rok 2005, Číslo 4

Kachlík, P.
s. 193 – 221
Žukov, I. – Hrubý, T.
s. 241 – 249
Novotný, V.
s. 250 – 251