Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 40, Rok 2005, Číslo 3

Okruhlica, Ľ. – Slezáková, S.
s. 129 – 137
Novotný, V. – Valúch, J.
s. 139 – 148
Shahpesandy, H. – Janíková, Z. – Kasanická, V. – Šupalová, O. – Mojžišová, R. – Pristášová, J.
s. 149 – 163
Scholz, W. – Pavelová, M. – Mišutová, M.
s. 165 – 167
Csémy, L.
s. 169 – 171
Vondráček, V. – Prokůpek, J. – Fischer, R. – Ahrenbergová, D.
s. 175 – 182
Nerad, J. M. – Neradová, L.
s. 183 – 184
Novotný, V.
s. 186 – 188