Antipsychotika u deliria tremens znamenají nepřiměřené riziko

Nešpor, K.