Kontrola tabaku v Európskej únii

Rovný, I. – Ochaba, R. – Bielik, I.

Slovenská republika ratifikovala Rámcový dohovor o kontrole tabaku 4. mája 2004, čím sa zaradila medzi prvých trinásť štátov, v ktorých prebehla ratifikácia. Na procese prípravy a prijímania dohovoru participovala Európska únia, ktorá pokladá prevenciu fajčenia a kontrolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva. Príspevok predstavuje súčasnú epidemiologickú situáciu v jednotlivých krajinách EÚ pred rozšírením a legislatívne ustanovenia na kontrolu tabaku prijaté v histórii EÚ.

Kľúčové slová: kontrola tabaku – epidemiológia – EÚ