Patofyziológia závislosti od alkoholu a iných psychoaktívnych látok

Shahpesandy, H.

Alkoholizmus je bio-psycho-sociálnym fenoménom par excellence. Rezultuje zo spoluúčastí viacerých individuálnych a environmentálnych rizikových faktorov. O vysvetlenie mechanizmov vzniku a rozvoja alkoholizmu sa snažia vedci z oblastí sociálnych vied, psychológie, genetiky, farmakológie, toxikológie a neurobiológie. Ale zatiaľ neexistuje kompletné vysvetlenie etiopatogenézy tejto poruchy. V tejto práci priblížime patofyziológiu vzniku závislosti od alkoholu a iných psychoaktívnych látok.

Kľúčové slová: alkoholizmus – psychoaktívne látky – etiológia – patogenéza