Správa zo 47. česko-slovenskej adiktologickej konferencie (Jeseník, 5. – 9. 1. 2005)

Novotný, V.