Správa ze symposia "Závislosti a psychiatrie" (Amsterdam, 13. 10. 2004)

Nerad, J. M. – Neradová, L.