Správa z 43. československej a 6. slovenskej AT konferencie (Predná Hora, 16. – 18. 9. 2004)

Martinove, M.