Alkohol a dopravné nehody – 1. časť. Teoretický úvod

Grohol, M.

Úvod: Vo februrári 2014 uplynulo päť rokov, odkedy v Slovenskej republike (SR) vstúpil v účinnosť nový zákon o cestnej premávke. Ten priniesol mnoho zmien nielen v legislatíve, ale mal veľmi pravdepodobne aj značný podiel na úspešnej redukcii nehodovosti. Jednou z oblastí, ktorú sa darí menej efektívne ovplyvniť, sú nehody zavinené vodičmi pod vplyvom alkoholu. Cieľom tohto príspevku je čitateľov oboznámiť so súčasnými poznatkami o riziku dopravných nehôd v cestnej premávke vyplývajúcim z vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Metodicky ide o teoretickú sondáž, nesystematický prehľad formulovaný v podobe odpovedí na štyri okruhy otázok týkajúcich sa: 1) rizika dopravnej nehody (DN) spojenej s vedením motorového vozidla pod vplyvom alkoholu všeobecne; 2) miery rizika konkrétne v SR; 3) ďalších rizikových faktorov dopravných nehôd; 4) podielu úmrtí pri dopravných nehodách spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu na celkovej mortalite zapríčinenej alkoholom. Výsledky: Vzťah relatívneho rizika DN a dávky požitého alkoholu je exponenciálny. U nás je požitie alkoholu za volantom spojené s viac ako 20-násobným celkovým rizikom dopravnej nehody. Alkohol patrí medzi najdôležitejšie (preventabilné) faktory dopravných nehôd, charakterom porovnateľné s rýchlosťou jazdy. V posledných piatich rokoch zomrelo v SR pri nehodách zavinených alkoholom každý rok v priemere 28 osôb, čo je 9,2 % zo všetkých úmrtí na cestách. Záver: Alkohol je jedným z najzávažnejších rizikových faktorov dopravných nehôd. Úmrtia pri dopravných nehodách zavinené alkoholom predstavujú v literatúre prototyp alkoholom zapríčinených škôd z vonkajších príčin. V SR však absentuje detailnejšia analýza (pripravené je porovnanie s Českou republikou v ďalšom príspevku).

Kľúčové slová: alkohol – dopravné nehody – relatívne riziko – škody spôsobené alkoholom