Správa z 11. slovenskej a 54. československej AT konferencie (Vyhne, 3. – 5. 10. 2014)

Višňovský, E.