Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 39, Rok 2004, Číslo 4-5

Úvodník    Úvodník
Kolibáš, E.
s. 193 – 196
Banský, J. – Heretik, A.
s. 197 – 210
Kasanová, A. – Turček, K.
s. 211 – 216
Kolibáš, E.
s. 217 – 235
Dóci, I. – Kovářová, M. – Pavlov, P.
s. 237 – 248
Nešpor, K.
s. 253 – 259
Medveďová, S. – Kováč, P.
s. 283 – 292
Úvodný príhovor    História adiktológie
Hronová, I.
s. 295 – 298
Doliečovanie pacienta po ústavnej liečbe    História adiktológie
Turček, M.
s. 299 – 304
Novotný, V.
s. 306 – 307