Skúsenosti študentov vysokých škôl s návykovými látkami. II. časť. Študenti Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Novotný, V. – Kolibáš, E.

V práci sa prezentujú poznatky získané v súbore 230 študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Najčastejšie užívanými návykovými látkami sú čierna káva, alkohol a tabak. Ilegálne drogy študenti užívajú zriedkavejšie. Najčastejšie užívanou ilegálnou drogou sú kanabinoidy. Opakované alebo pravidelné užívanie kanabinoidov uviedlo 13,5 % študentov. Ďalších 15,2 % študentov má jednu vlastnú skúsenosť s kanabinoidmi. Druhou najčastejšie užívanou drogou je LSD. Osem študentov (3,5 % súboru) užilo LSD raz alebo aj opakovane. Užitie MDMA (XTC) uviedli štyria študenti (1,7 % súboru). V porovnaní s výsledkami prieskumu v roku 1997 vzrástol podiel študentov, ktorí opakovane alebo pravidelne fajčia tabak a vzrástlo aj užívanie kanabinoidov. V práci sa prezentujú rozdiely medzi mužmi a ženami v skúsenostiach s návykovými látkami. Prezentujú sa aj rozdiely medzi užívateľmi kanabinoidov a skupinou študentov, ktorí kanabinoidy neužívajú.

Kľúčové slová: návykové látky – študenti lekárskej fakulty – pravidelné užívanie – muži, ženy