Drogy na oddelení ako medicínsky a právny problém

Kováč, P. – Somošová, J.