Správa zo 46. česko-slovenskej psychofarmakologickej konferencie (Jeseník, 7. – 11. 1. 2004)

Novotný, V.