Alkohol a hypercholesterolemie

Hampl, K. – Černá, A. – Hroníková, L.

Pacienti registrovaní pro zdravotní a sociální problémy způsobené alkoholem měli v naší Ordinaci AT pro prevenci a léčbu závislostí vyšetřený i lipidový metabolismus. Výsledky vyšetření uvádíme v této práci: 1) Více než 69 % pacientů mělo zvýšený celkový cholesterol v hodnotách 5,3 – 8,65 mmol/L. 2) Zvýšené hladiny HDL cholesterolu 2,07 – 3,13 mmol/L mělo 27,28 % pacientů, ale u 20,37 % pacientů to bylo spojeno se zvýšením celkového cholesterolu. Pouze 7,41 % pacientů mělo HDL hypercholesterolemii bez zvýšení celkového cholesterolu. 3) Většina pacientů měla normální hodnoty triacylglycerolu v 49,13 % a normální hodnoty LDL cholesterolu v 59,60 %. 4) Stupeň rizika aterosklerózy byl normální u mužů v 73,17 % a u žen v 69,23 %. Uvedené výsledky vylučují protektivní vliv alkoholu na aterosklerózu.

Klíčová slova: alkohol – hypercholesterolemie – ateroskleróza