Změna osobnosti uživatele návykových látek

Hampl, K.

Vlivy způsobující změny osobnosti v průběhu léčby uživatelů návykových látek jsou velice rozdílné. Jedná se zejména o vlivy genetické a zrání osobnosti v určitém prostředí a sociálním klimatu. Specifická léčba je jedním z činitelů, který se podílí na změně osobnosti.

Klíčová slova: uživatelé návykových látek – změny osobnosti – vliv léčby