Liečba závislosti od nikotínu bupropiónom

Novotný, V. – Švestka, J.

V práci sa prezentujú základné farmakodynamické a farmakokinetické parametre bupropiónu. Prezentujú sa práce, ktoré referujú o výsledkoch dvojito slepých sledovaní liečby nikotínovej závislosti v 90. rokoch. V ďalšej časti sa prezentujú aj najnovšie štúdie s bupropiónom, ako aj štúdie pilotného charakteru (deti, adolescenti a schizofrenici). Prehľadne sa prezentujú skúsenosti o bezpečnosti a tolerabilite bupropiónu u pacientov s nikotínovou závislosťou. Bupropión bol dobre tolerovaný, dostatočne potláčal abstinenčnú symptomatológiu u fajčiarov. Niektoré práce potvrdili aj anticravingový efekt.

Kľúčové slová: bupropión – liečba nikotínovej závislosti – efektivita – tolerabilita