Svojpomocné skupiny – pohľad do histórie

Žišková, A.