Boj s drogami v Slovenskej republike

Hejda, J.

Príspevok v úvodnej časti stručne popisuje vývoj drogového problému na Slovensku. Nasledovne podáva výklad nej dôležitejších programov a politík boja proti drogám, popisuje preventívne, represívne a resocializačné programy. Autor sa ďalej zaoberá problematikou a obsahom vyhláseného Národného programu boja proti drogám. V závere je predstavená úloha Centra pre liečbu drogových závislosti.

Kľúčové slová: drogový problém – prevencia – represia – resocializácia – Slovenská republika