Správa z 11. kongresu AEP (Praha, 20. – 24. 9. 2003)

Novotný, V.