Porovnanie spektra psychoaktívnych látok užívaných na bratislavskej tanečnej scéne za roky 1999 a 2002

Somošová, J. – Pospíšil, R.

Syntetické drogy ako pervitín, či MDMA možno považovať za integrovanú súčasť elektronickej hudobnej a tanečnej kultúry mladých ľudí. House a techno večierky si získali medzi mladými ľuďmi popularitu a stali sa masovým fenoménom. Vzhľadom na tento jav sme sa rozhodli preskúmať spektrum psychotropných látok na „tanečnej“ scéne a porovnať toto zistenie s údajmi získanými podobnou metodikou v roku 1999. Z porovnávania súboru z roku 1999 (n = 60) a z roku 2002 (n = 250) vyplynulo, že deriváty amfetamínu (pervitín, MDMA) patria naďalej k najužívanejším psychotropným látkam v tejto rastúcej komunite. Pri porovnaní s údajmi z roku 1999 sa zistili len mierne zmeny v miere užívania konkrétnych psychotropných látok, avšak alarmujúci je posun od experimentov k pravidelnejšiemu užívaniu. Jednotlivé výsledky, ako aj rozdiely medzi rokom 1999 a 2002, diskutujeme v závere.

Kľúčové slová: amfetamíny – extáza – techno scéna – neurotoxicita