Návykové látky a študenti vysokých škôl – niektoré novšie údaje

Novotný, V. – Kolibáš, E.

Nadmerný konzum alkoholu a iných psychoaktívnych látok predstavuje značný problém vo vysokoškolskej populácii. Znižuje predpoklady úspechu. Zvlášť závažný je u medikov, môže to mať dopady na postoje budúcich lekárov. V práci sa predpokladajú novšie údaje o spotrebe alkoholu a iných návykových látok u vysokoškolských študentov, hlavne medikov. Prezentujú sa práce z USA, Európy, ale aj iných krajín.

Kľúčové slová: alkohol – iné návykové látky – vysokoškolskí študenti – medici