Psychoanalytická teorie a nepsychoanalytická praxe

Jeřábek, P.

Autor se pokouší reflektovat současnou terapeutickou praxi v ústavní protitoxikomanické léčbě v podmínkách terapeutické komunity v PL Bílá Voda. Zdůrazňuje specifické osobnostní rysy toxikomanů a jejich nezbytné respektování v terapeutickém procesu. Shodně s deskriptivní diagnostikou zjišťuje zvláštní osobnostní charakteristiku pacientů, která je zřetelná i v průběhu psychoterapeutické práce. Mezi tyto charakteristické rysy patří rovněž spojení chabě integrovaných předgenitálních auto- a heteroagresivních impulzů s bezprostředně související tendencí k závislosti nebo s pasivními osobnostními obranami. Tento jev je natolik typický, že jej autor pracovně označil termínem „jojo-fenomén“ a předkládá ho zde k další diskusi. Popsaný jev se ilustruje konkrétními příklady z vlastní psychoterapeutické práce.

Klíčová slova: psychoanalytická teorie – osobnost toxikomana – osobnostní organizace – psychoterapeutický přístup – „jojo-fenomén“