Poznámky k vyšetrovaniu vodičov s pozitívnou dychovou skúškou na alkohol

Turček, K.

V článku sa autor zaoberá problematikou vyšetrovania probandov, ktorí boli políciou zadržaní ako vodiči motorového vozidla, a pri dychovej skúške na alkohol mali pozitívny nález. V článku sa diskutuje problém s nedostatočnými informáciami v rozhodnutí policajného orgánu o odňatí vodičského preukazu, najmä o čase zadržania a hladine zisteného alkoholu v dychu. Ďalej sa rozoberajú problémy so získavaním relevantných údajov, najmä z dokumentácie praktických lekárov. Napokon sa autor dotýka nejasnosti role psychológov v danom procese rozhodovania.

Kľúčové slová: vodičské preukazy – pozitívna dychová skúška – posudzovanie probandov