Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 50, Rok 2015, Číslo 1

Acetyl-L-karnitín v adiktológii    Prehľadové práce
Okruhlica, Ľ.
s. 21 – 26
Kraus, E.
s. 27 – 32
Recenzia knihy    Recenzia
Turček, M.
s. 36 – 37