Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 37, Rok 2002, Číslo 3

Novotný, V. – Kolibáš, E.
s. 129 – 137
Martinove, M. – Hrnčiarová, J. – Koprdová, E. – Martinove, O.
s. 139 – 145
Amfetamíny a techno scéna    Pôvodné práce
Somošová, J. – Záleský, R. – Pospíšil, R.
s. 147 – 159
Ochaba, R.
s. 161 – 166
Nešpor, K.
s. 167 – 175
Hejda, J.
s. 181 – 184
Vyšší zdanění alkoholu je potřebné    Protidrogová politika
Nešpor, K. – Csémy, L. – Dienstbier, Z. – Zima, T.
s. 185 – 186