Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 37, Rok 2002, Číslo 2

Závislosti a vraždy – 2. časť    Pôvodné práce
Novotný, V. – Heretik, A. – Fleischer, J. – Ritomský, A. – Vajdičková, K. – Žucha, I.
s. 65 – 76
Okruhlica, Ľ. – Raková, M. – Cymbalová, D. – Klempová, D. – Bajcarová, Ľ. – Stowasserová, N. et al.
s. 77 – 84
Tomková, J. – Gajdoš, J. – Višňovský, P.
s. 85 – 90
Dóci, I. – Kovářová, M.
s. 91 – 99
Vanžura, M. – Višňovský, P.
s. 101 – 106
Pavelová, M. – Scholz, W.
s. 107 – 109
Kachlík, P.
s. 111 – 116
Nešpor, K. – Csémy, L. – Sovinová, H.
s. 117 – 119
Somošová, J.
s. 120
Řešení drogového problému v Nizozemí    Protidrogová politika
Hejda, J.
s. 121 – 127