Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 50, Rok 2015, Číslo 3

Úvodník    Úvodník
Šidlo, J.
s. 83 – 84
Jenčová, L. – Balážová, M. – Nábělková, E.
s. 85 – 99
Bodnár, B. – Dóci, I. – Hičárová, T. – Kantorková, A. – Lúčna, S. – Martinove, M. et al.
s. 129 – 143
Šidlo, J.
s. 144 – 145