Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 50, Rok 2015, Číslo 4

Segeda, V. – Turček, M. – Hamráková, L. – Pečeňák, J.
s. 149 – 158
Maidanevych, O. – Semerenko, O.
s. 169 – 177
Etika a alkoholismus    História adiktológie
Cvekl, J.
s. 179 – 183