Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 36, Rok 2001, Číslo 1

Úvodník    Úvodník
Kolibáš, E.
s. 1 – 2
Okruhlica, Ľ. – Timuľáková, K. – Klempová, D.
s. 3 – 9
Alkoholické demencie    Pôvodné práce
Martinove, M. – Martinove, O. – Koprdová, E. – Stebilová, Š. – Dusková, S.
s. 11 – 17
Otravy hubami – 1. časť    Prehľadové práce
Gavorník, P.
s. 19 – 29
Huttová, M. – Drobná, H. – Jurkovičová, J. – Jamal, B. C.
s. 31 – 37
Súkeník, L.
s. 39 – 47