Alkohol Drog Záv (Protialkohol Obz)  Ročník 36, Rok 2001, Číslo 2

Okruhlica, Ľ. – Vidová, M. – Hozová, A. – Klempová, D.
s. 65 – 70
Hejda, J.
s. 71 – 76
Otravy hubami – 2. časť    Prehľadové práce
Gavorník, P.
s. 77 – 91
Alkohol v cestnej doprave    Prehľadové práce
Kucek, P. – Kuceková, L.
s. 93 – 105
Štrach, P.
s. 107 – 111
Hejda, J.
s. 119 – 123
Okruhlica, Ľ.
s. 125 – 127